Om laiven

Intelligensen baner veien mot en bedre framtid, for deg og for vår verden. Våre verdier er dine verdier, vår intelligens er din intelligens, vår vei er din vei. 

Om laiven

Sivilisasjonens venterom

Vi befinner oss i mottakssenteret til Sivilisasjonen. 

Laiven omhandler overvåkningssamfunnet. Enkelte gjenstående byer er styrt av en kunstig intelligens. Ved overvåking og kontroll klarer AI-en å få hele samfunnet til å fungere bedre enn mennesket klarer alene. Dette samfunnet kalles Sivilisasjonen, og borgerne anser seg selv for å være de eneste siviliserte menneskene i verden. De styres av Intelligensen, som gjennom årenes løp har blitt en egen entitet, en kunstig intelligens som stadig fores med data fra innbyggerne, både gjennom overvåkning og gjennom at borgerne frivillig deler sine tanker og meninger. Slik kan Intelligensen ta avgjørelser basert på bredest mulig informasjon, til beste for alle. 

Er man på utsiden, virker overvåkningen mot deg – kontroll og undertrykking. Er man på innsiden, gir den komfort og beskyttelse. Borgerne passer på hverandre. Borgerne vil hverandre vel. 

Sivilisasjonens venterom er mottakssenteret for mennesker fra Ødemarken som søker å komme inn. Her bor de håpefulle eller desperate som søker å komme inn mens de venter på å få vite om de kvalifiserer for å bli akseptert som borgere, og her jobber både administratorer, helsepersonell, psykologer, etterforskere og andre med å skille klinten fra hveten. Ikke alle har det som skal til for å slippe inn. Søkerne blir målt, avhørt, undersøkt og vurdert, og skulle de være så heldige å bli tatt opp som borger, vil resultatene av disse testene avgjøre hvilke muligheter de har i samfunnet. 

Antall deltakere: 40
Arrangører: Anita Myhre Andersen, Marianne Gunderson, Jon Andreas Edland, Harald Martin Misje, Toril Mjelva Saatvedt, Eskil Mjelva Saatvedt og Sebastian Sjøvold.

Tid: 22. november

Det er lagt opp til tre dager, obligatoriske workshops dagen før og etter laiv 22. november. En må derfor sette av 21. – 23. november.

Sted: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie