Kristian A. Bjørkelo

Hvem er vi?

Kristian A. Bjørkelo

Kristian A. Bjørkelo forskar på grenseoverskridande opplevingar i spel og i spelkulturen, og han underviser i emnet Praktisk informasjonsarbeid ved Universitetet i Bergen. Ved sida av å ha forska på og skrive mykje om sosiale medier og ekstremisme, har Kristian vore ein aktiv og lidenskapleg rollespelar, og har designet både bordrollespel og laiv i profesjonell kontekst.