Om prosjektet

Machine Vision in Everyday Life: Playful Interactions with Visual Technologies in Digital Art, Games, Narratives and Social Media er et femårig prosjekt som undersøker hvordan nye maskinsyn analyserte bilder påvirker oss som samfunn og individer. Professor Jill Walker Rettberg er initiativtakeren til  Machine Vision-prosjektet, som varer fra 2018-2023. Prosjektet er støttet av EU og det norske Forskningsrådet for å utvikle en serie med levende rollespill som utforsker de etiske valgene, nye teknologier maskin- og menneskesyn.

Laiv, eller levende rollespill, er en veletablert kunstform som bruker dramapedagogikk og simulering for å la deltakerne spille ut situasjoner, og er derfor en god øvelse for etisk kompetanse.

Ved å bruke levende rollespill ønsker vi å øke publikums kunnskap om maskinsyn (som ansiktsgjenkjenning, følelsesgjenkjenning, deepfakes, og automatisk bildemanipulering) og å skape situasjoner der de kan bruke sin etiske dømmekraft i forbindelse med disse algoritmiske visuelle teknologiene.

Det utvikles en kort laiv som kan brukes i konferansesammenheng ("Ettersynsing"), og to større laiver, hvor "Mønsterakademiet" blir kjørt hovedsakelig som en pilot til hovedarrangementet  Sivilasjonens venterom ("Civilization's Waiting Room"). 

https://www.uib.no/en/machinevision

https://www.uib.no/en/machinevision/132349/machine-vision-project-receives-funding-larp-and-exhibition

Sivilisasjonens venterom

Vi befinner oss i mottakssenteret til Sivilisasjonen. 

Laiven omhandler overvåkningssamfunnet. Enkelte gjenstående byer er styrt av en kunstig intelligens. Ved overvåking og kontroll klarer AI-en å få hele samfunnet til å fungere bedre enn mennesket klarer alene. Dette samfunnet kalles Sivilisasjonen, og borgerne anser seg selv for å være de eneste siviliserte menneskene i verden. De styres av Intelligensen, som gjennom årenes løp har blitt en egen entitet, en kunstig intelligens som stadig fores med data fra innbyggerne, både gjennom overvåkning og gjennom at borgerne frivillig deler sine tanker og meninger. Slik kan Intelligensen ta avgjørelser basert på bredest mulig informasjon, til beste for alle. 

Er man på utsiden, virker overvåkningen mot deg - kontroll og undertrykking. Er man på innsiden, gir den komfort og beskyttelse. Borgerne passer på hverandre. Borgerne vil hverandre vel. 

Sivilisasjonens venterom er mottakssenteret for mennesker fra Ødemarken som søker å komme inn. Her bor de håpefulle eller desperate som søker å komme inn mens de venter på å få vite om de kvalifiserer for å bli akseptert som borgere, og her jobber både administratorer, helsepersonell, psykologer, etterforskere og andre med å skille klinten fra hveten. Ikke alle har det som skal til for å slippe inn. Søkerne blir målt, avhørt, undersøkt og vurdert, og skulle de være så heldige å bli tatt opp som borger, vil resultatene av disse testene avgjøre hvilke muligheter de har i samfunnet. 

Antall deltakere: 40

Tid: 22. november

Det er lagt opp til tre dager, obligatoriske workshops dagen før og etter laiv 22. november. En må derfor sette av 21. - 23. november.

Sted: Universitetsmuseet i Bergen, Naturhistorie.
Påmelding til Sivilisasjonens venterom: Påmelding

Mønsterakademiet

  

Laiven handler om en forbedringsanstalt der unge mennesker som ikke oppfyller Sivilisasjonens forventninger skal omskoleres. De Unnvikende, de som Intelligensen oppfatter som avvik, skal lære å tilpasse seg, og passe inn i samfunnet. Hver elev har en mentor, en mønsterelev som skal hjelpe dem å oppnå dette målet, både ved eksempel og personlig oppfølging. 

Antall deltakere: 20

Tid: 20. september

Arrangementet varer tilsammen 7 timer: 2 timer workshop på forhånd, 4 timer laiv, og 1 time debrief etterpå.

Laiven er ikke åpen for påmelding i tradisjonell forstand, spillere plukkes fra studentgrupper, skoleklasser og andre. Det er likevel lov å melde interesse. 

Send melding til arrangør på facebook eller epost for påmelding.